Бесплатни услуги за превод

Бесплатни услуги за превод

Професионален превод на соодветно ниво

Ако ви треба професионален агент, преведувач во Кина, тогаш нашата компанија е подготвена да соработува со вас - ние веќе долго време сме професионално ангажирани во агенциска дејност на наши клиенти во Кина.

И ние ќе ви помогнеме.

Нашите преведувачи кои поседуваат квалитети:

● отпорност на стрес,
● комуникациски вештини,
● внимание, способност правилно да се дејствува во нестандардни ситуации.

Тие имаат искуство со независна работа, успешни преговори и склучени зделки. Услугата обезбедена од нашата компанија ќе ви овозможи успешно да работите со вашите кинески партнери, правилно да подготвувате документи при извоз од Кина, да купувате стоки директно од кинески производители или на кинески пазари на големо.

Искусни преведувачи

Ние ќе ви обезбедиме пишан превод за да не се грижите за кинеските знаци!
● Симултан превод: Ние ќе обезбедиме поддршка во реално време во вашата работа во странство!