Бесплатни преведувачки услуги

Бесплатни преведувачки услуги

Професионален превод на соодветно ниво

Ако ви треба професионален агент,преведувач во Кина, тогаш нашата компанија е подготвена да соработува со вас - ние веќе долго време професионално се занимаваме со агенциски бизнис на нашите клиенти во Кина.

И ние ќе ви помогнеме.

Нашите преведувачи кои ги имаат следните квалитети:

●отпорност на стрес,
● комуникациски вештини,
●внимание, способност за правилно постапување во нестандардни ситуации.

Имаат искуство од самостојна работа, успешни преговори и зделки.Услугата што ја дава нашата компанија ќе ви овозможи успешно да работите со вашите кинески партнери, правилно да издавате документи при извоз од Кина, да купувате стоки директно од кинески производители или на кинески пазари на големо.

Искусни преведувачи

lЌе ви обезбедиме писмен превод за да не се грижите за кинеските знаци!
lСимултан превод: Обезбедуваме поддршка во реално време за вашата работа во странство!